นิยามที่ดีที่สุด
โม้ก

คือ อมควย จบป่ะ?


อยากโม้กเทอจัง = อยากอมควยเทอจัง