โม๊ก


1

การอม>>>>>>>น้องชาย<<<<<<ของผู้ชาย

ขอโม๊กหน่อยสิ


เสนอนิยามใหม่

โม๊ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง