นิยามที่ดีที่สุด
มิกกี้

มูสก้ามิสก้ามิกกี่....เม้าส์


มิกกี้ท่องคาถามีบ้านออกมา