มิกกี้


2

มูสก้ามิสก้ามิกกี่....เม้าส์

มิกกี้ท่องคาถามีบ้านออกมา


เสนอนิยามใหม่

มิกกี้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง