นิยามที่ดีที่สุด
แม่ก็คือแม่

ผู้หญิงที่เป็นแม่คน ตั้งแต่คนมีครรภ์ 2 เดือนขึ้นไป


แม่ก็คือแม่สิคะ เพราะตอนนี้ฉันตั้งครรภ์ 2 เดือนแล้ว