แม่ก็คือแม่


1

ผู้หญิงที่เป็นแม่คน ตั้งแต่คนมีครรภ์ 2 เดือนขึ้นไป

แม่ก็คือแม่สิคะ เพราะตอนนี้ฉันตั้งครรภ์ 2 เดือนแล้ว


เสนอนิยามใหม่

แม่ก็คือแม่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง