มุกตลก


4

การพยายามพูด/แสดงให้คนอื่นตลก ทั้งๆ ที่อาจจะไม่ตลกเลยก็ได้

มุกตลก เขียนอย่างนี้นะ ไม่ใช่ "มุขตลก"


เสนอนิยามใหม่

มุกตลก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง