นิยามที่ดีที่สุด
มุกตลก

การพยายามพูด/แสดงให้คนอื่นตลก ทั้งๆ ที่อาจจะไม่ตลกเลยก็ได้


มุกตลก เขียนอย่างนี้นะ ไม่ใช่ "มุขตลก"