มะม่วง


44

แม่งโง่ ประมาณนี้ มาจาก แมงโก้(mango)

เอาไว้ด่าคนให้เจ็บแสบ เวลาด่าให้ด่ามะม่วง ก็คืออุ๊ยแม่งโง่ 5555


เสนอนิยามใหม่

มะม่วง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง