นิยามที่ดีที่สุด
มะม่วง

แม่งโง่ ประมาณนี้ มาจาก แมงโก้(mango)


เอาไว้ด่าคนให้เจ็บแสบ เวลาด่าให้ด่ามะม่วง ก็คืออุ๊ยแม่งโง่ 5555