มีมมอด


0

คำพูดหล่อๆ จากคนหล่อๆ ❤

มอด: "เรียนประถม-มัธยมอย่าไปเชื่อถือ อย่าไปยึดคำในหนังสือเรียนมาก โตมาจะพบว่าเรื่องเดียวกันมันไม่ได้มีแค่มุมเดียว ..."


เสนอนิยามใหม่

มีมมอด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง