นิยามที่ดีที่สุด
มีมมอด

คำพูดหล่อๆ จากคนหล่อๆ ❤


มอด: "เรียนประถม-มัธยมอย่าไปเชื่อถือ อย่าไปยึดคำในหนังสือเรียนมาก โตมาจะพบว่าเรื่องเดียวกันมันไม่ได้มีแค่มุมเดียว ..."