มะเมี่ยว


0

เลว ชั่ว เลวบริสุทธิ์

ทำไมเธอคิดอะไรมะเหมี่ยวอย่างนี้


เสนอนิยามใหม่

มะเมี่ยว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง