นิยามที่ดีที่สุด
มะเมี่ยว

เลว ชั่ว เลวบริสุทธิ์


ทำไมเธอคิดอะไรมะเหมี่ยวอย่างนี้