แมมมอส


1

ช้างกากๆ

ช้างกากเหี้้ย


เสนอนิยามใหม่

แมมมอส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง