เม็มน้อย


1

อาการของคนไม่ได้นอน สลึมสลือ หน่อยความจำไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ

คิดงานไม่ออก "เม็มน้อย" เว้ยเฮ้ย


เสนอนิยามใหม่

เม็มน้อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง