นิยามที่ดีที่สุด
มั่ย

= ไม่


"มั่ยเชื่ออย่าลบหลู่" 「นงลักษ์ บุญลับ」