มั่ย


1

= ไม่

"มั่ยเชื่ออย่าลบหลู่" 「นงลักษ์ บุญลับ」


เสนอนิยามใหม่

มั่ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง