นิยามที่ดีที่สุด
ม้าย

ม้าย = ไหม = หรือเปล่า = หรือไม่
ใส่ ย ยักษ์ หลายตัว แสดงการลากเสียงยาวขึ้น


หายไปนานคิดถึงกันม้ายยย [By Sittisak Suttikitikapong]