เมียไค


1

มี2ความหมาย
-เมียของไค จงอิน หรือดีโอฮยองนั่นเอง
-เมียของใคร

-เมียไคชื่อโด้ผัวคยองชื่อจงอิน
-นั่นเมียใครนมใหญ่จุง


เสนอนิยามใหม่

เมียไค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง