นิยามที่ดีที่สุด
เมียไค

มี2ความหมาย
-เมียของไค จงอิน หรือดีโอฮยองนั่นเอง
-เมียของใคร


-เมียไคชื่อโด้ผัวคยองชื่อจงอิน
-นั่นเมียใครนมใหญ่จุง