มวก


6

มาก

เบื่อมวก


เสนอนิยามใหม่

มวก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง