นิยามที่ดีที่สุด
มว๊าก

มว๊าก คือคำที่บอกว่ามากที่สุดของคำว่า มาก,มากมาก, มากมาย


เช่น อาหารน่าทานมว๊าก เธอน่ารักมว๊าก หิวมว๊าก น่ากินมว๊าก