มว๊าก


1

มว๊าก คือคำที่บอกว่ามากที่สุดของคำว่า มาก,มากมาก, มากมาย

เช่น อาหารน่าทานมว๊าก เธอน่ารักมว๊าก หิวมว๊าก น่ากินมว๊าก


เสนอนิยามใหม่

มว๊าก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง