มว้าก


1

หมายถึง เว่อร์เกิน มากเกินไป มากที่สุดถึงที่สุด

เธอสวยมว้าก , เว่อมว้ากนะ


เสนอนิยามใหม่

มว้าก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง