นิยามที่ดีที่สุด
มว้าก

หมายถึง เว่อร์เกิน มากเกินไป มากที่สุดถึงที่สุด


เธอสวยมว้าก , เว่อมว้ากนะ