นิยามที่ดีที่สุด
แมว่ง

อ่านว่า มะ-แว่ง (อ่านเร็วๆรัวๆ) มีความหมายเหมือน "แม่ง" แต่ให้ความสะใจได้มากกว่า


ไม่ได้ดั่งใจเลย แมว่งงงงงงงเอ๊ยยย