ม็วก


1

มากกกถึงมากกสุดดด

อินี่แอ๊บม็วก


เสนอนิยามใหม่

ม็วก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง