มิ้ว


3

หน้าเหมือนไอยู

อิอิกำโทดดด


เสนอนิยามใหม่

มิ้ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง