นิยามที่ดีที่สุด
มิ้ว

หน้าเหมือนไอยู


อิอิกำโทดดด

มิ้ว

ปิดแจ้งเตือน


ถ้ามึงยังไม่หยุดส่งข้อความมา กูจะมิ้วมึง