นิยามที่ดีที่สุด
มั่ว

ทำแบบไม่รู้จริง หรือทำเพื่อให้เสร็จซึ่งอาจจะไม่ถูกต้อง


ไม่เป็นไรแต่อย่ามั่วบ่อยนัก