นิยามที่ดีที่สุด
พายมึงต้อ

มายมึงแต้


สัสๆๆๆๆ

พายมึงต้อ

พายมึงต้อ ผวนแล้ว = พ่อมึงตาย


ไอ้สัสอาท พายมึงต้อ