พายมึงต้อ


1

พายมึงต้อ ผวนแล้ว = พ่อมึงตาย

ไอ้สัสอาท พายมึงต้อ


1

มายมึงแต้

สัสๆๆๆๆ


เสนอนิยามใหม่

พายมึงต้อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง