นิยามที่ดีที่สุด
พยา

= พญา (แปลว่า ผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นหัวหน้า)
「อาจสับสนกับคำว่า พยาบาล พยายาม」


"มึงยังไม่จบเหร่อว่ะ ไอ้พยาเกย์วู๊ดดี้ คนเค้าจะบวช ควรดีใจป่ะว่ะ มึงมาพูดเพื่อ บาปป่ะว่ะ ใอัสลัด วด" 「BooBoo Stitch @ ≈22:22 3/6/2557」