นิยามที่ดีที่สุด
พายัพ

น้องชาย


ไอ้นี่คือน้องชายของทักษิณจริงๆ

พายัพ

ทิศ


พายัพคือทิศไง ไอ้โง่