พายัพ


1

น้องชาย

ไอ้นี่คือน้องชายของทักษิณจริงๆ


เสนอนิยามใหม่

พายัพ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง