นิยามที่ดีที่สุด
พะเยาว์

= พะเยา (ชื่อจังหวัด)
「อาจสับสนกับคำว่า รุ่นเยาว์ ผู้เยาว์ วัยเยาว์ อ่อนเยาว์ นงเยาว์」


"ทักทายชาวพะเยาว์คาฟฝากแอดด้วยนะคาฟผม" 「ไอ่ หรรม น้อย @ 16:15 น. 29/5/2557」