พะเยาว์


2

= พะเยา (ชื่อจังหวัด)
「อาจสับสนกับคำว่า รุ่นเยาว์ ผู้เยาว์ วัยเยาว์ อ่อนเยาว์ นงเยาว์」

"ทักทายชาวพะเยาว์คาฟฝากแอดด้วยนะคาฟผม" 「ไอ่ หรรม น้อย @ 16:15 น. 29/5/2557」


เสนอนิยามใหม่

พะเยาว์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง