นิยามที่ดีที่สุด
พี่เยุด

อ่านว่า พี่ยุด คุสายไอเด้า มีเมียคือนิชิกิโนะ มากิ


มากิเมียพี่เยุดเป็นสายไอเด้า

พี่เยุด

อ่านว่าพี่ยุด ไม่ใช่พี่เย็ด ถึงแม้จะเป็นคุขี้เย็ดก็ตาม ปัจจุบันนอกจากเป็นคุไอเด้าแล้วยังหันมาเด้าเรืออีกตะหาก


"แฮ่กๆคิริชิมะ โยทาโร่ออกไป"
พี่เยุดไม่ได้กล่าวไว้