พี่เยุด


12

อ่านว่า พี่ยุด คุสายไอเด้า มีเมียคือนิชิกิโนะ มากิ

มากิเมียพี่เยุดเป็นสายไอเด้า


1

อ่านว่าพี่ยุด ไม่ใช่พี่เย็ด ถึงแม้จะเป็นคุขี้เย็ดก็ตาม ปัจจุบันนอกจากเป็นคุไอเด้าแล้วยังหันมาเด้าเรืออีกตะหาก

"แฮ่กๆคิริชิมะ โยทาโร่ออกไป"
พี่เยุดไม่ได้กล่าวไว้


เสนอนิยามใหม่

พี่เยุด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง