พาย


1

ย่อมาจาก พาย มึง ต้อ (ผวนเองนะเมิง)

สมสัก:เห็นพายไม
สมสี:พายอะไร
สมสัก:พายมึงต้อ!
สมสี:ไอ่ฟวย!!


1

มาจาก asdf movie ep.1

สมรัก:เฮ้ย ฉันซื้อพายมาฝาก
สมรถ:โอ้ว พายรสอะไร
สมรัก:พายมึงต้อ พ่อมึงตาย
สมรถ:ไอ้เชี่ยนิ


เสนอนิยามใหม่

พาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง