พระ


1

รักเธอ "พระ"

รักเธอ มั้ง


เสนอนิยามใหม่

พระ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง