นิยามที่ดีที่สุด
แพแรเกิ๊น

= พารากอน [ย่อมากจาก สยามพารากอน (อังกฤษ: Siam Paragon) ศูนย์การค้าในกรุงเทพมหานคร และเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย รองจาก (1) เมกาบางนา และ (2) เซ็นทรัลเวิลด์ (ชื่อเิดิม: เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์) @ 22:01 8/1/2557]
[สะกดตามการออกเสียงที่กระแดะ ดัดจริต สุดฤทธิ์สุดเดช ราวกับเป็นฝรั่งโดยกำเนิด]


วัฒนธรรมชุบแป้งทอด มาถ่ายแพแรเกิ๊นด้วย [By โอนลีเป็นคนดี]