พรุ่งนี้


1

วันต่อไป

พรุ่งนี้ของวันพรุ่งนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ของวันพรุ่งนี้


เสนอนิยามใหม่

พรุ่งนี้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง