นิยามที่ดีที่สุด
พรุ่งนี้

วันต่อไป


พรุ่งนี้ของวันพรุ่งนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ของวันพรุ่งนี้