ปั้ดโธ่ ช่วยเป็นคนแรกที่บอกเราทีว่าคำนี้แปลว่าอะไร


เสนอนิยามใหม่

ปั้ดโธ่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง