นิยามที่ดีที่สุด
นัมอูฮยอน

ตาตี่เหมือนสามี ซองกยู เป็นเครื่องผลิตหัวใจ น่ารักงุงิ อื่ออึ๊ง อื่ออึ๊ง ซิคแพคเป็นลูก!!


หล่อใส ใส แบ๊วแบ๊ว