นิยามที่ดีที่สุด
นมพร่องส์มันเนย

เกิดจากมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งกำลังทำการทดลองบางอย่างจึงใช่ลูกน้อยชื่อไอ้จ้อย(นามสมมุติ)ให้ไปหยิบนมมา
นักวิทยาศาสตร์:เห้ยจ้อบไปหยิบนมมาให้ข้าทีดิ
จ้อย:ครับ *เดินไปหยิบนมแต่สายตาไม่ดีเรยได้เนยมาแทน*
นักวิทยาศาสตร์:นมพร่องส์(นี่)มันเนย


นมพร่องส์(นี่)มันเนย