น่ามสานเสนอนิยามใหม่

น่ามสาน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง