นมปั่น


1

คือการเอามาจับที่นมแล้วบิดด้วยความแรงจนหัวนมแทบหลุด

เคยกินนมปั่นหรือเปล่า


เสนอนิยามใหม่

นมปั่น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง