นิยามที่ดีที่สุด
นมใหญ่

คนนมใหญ่เช่นหญิงนมโต


......