นมใหญ่


0

คนนมใหญ่เช่นหญิงนมโต

......


เสนอนิยามใหม่

นมใหญ่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง