นิยามที่ดีที่สุด
น่ายัก

น่ายัก


น่ายักแปลว่าที่อยากจะพูดว่าน่ารักแต่เป็นมุขน่ายัก