น่ายัก


0

น่ายัก

น่ายักแปลว่าที่อยากจะพูดว่าน่ารักแต่เป็นมุขน่ายัก


เสนอนิยามใหม่

น่ายัก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง