นิยามที่ดีที่สุด
นายชู

ผู้ก่อตั้งพรรคต้นตะเคียนไทย อันเป็นที่มาของอ่างทองคำใต้น้ำลึก


นายชู ร้อง เสียงดัง วิ๊ดดดดด บึ้ม ม ม