เนี้ยบ


1

เจ้าระเบียบเรียบแรด

เนี้ยบนั้นเน้ยบแรดน้ะคับแหม่


เสนอนิยามใหม่

เนี้ยบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง