นิยามที่ดีที่สุด
เนี้ยบ

เจ้าระเบียบเรียบแรด


เนี้ยบนั้นเน้ยบแรดน้ะคับแหม่