นายวิ้ง


2

นายวิ่้งคือ Ninewing

ฉันชื่อไนท์วิงเสนอนิยามใหม่

นายวิ้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง