นิยามที่ดีที่สุด
นายวิ้ง

นั่งดูไดฟ์Dก็ไปเจอคลิปเก่าที่อัดเกมไว้ "เสียงแม่งอย่างเห้อม๋อยอ่ะไอสัตร"
รู้สึกดีใจอย่างยิ่งยวดที่เสียงเปลี่ยนแล้ว


นายวิงกล่าไว้

นายวิ้ง

นายวิ่้งคือ Ninewing


ฉันชื่อไนท์วิง