นิยามที่ดีที่สุด
นายศุภกร ภูมิกนกพงศ์

ผู้ชายหน้าตาดีีคนหนึ่ง มีฉายาว่า "เซเล็ป" หรือ "อิเจ้ย" ปากจัด สำอาง ชอบดูละคร ไม่กินปลาร้า ไม่กินน้ำอัดลม ชอบตีดอท และที่สำคัญ กลัวกระเทย(กระเทยโฟเบียร์)


นายศุภกร ภูมิกนกพงศ์บ้า!!

นายศุภกร ภูมิกนกพงศ์

คนบ้า


ไอ้บ้าศุภกร!!!

นายศุภกร ภูมิกนกพงศ์

ผู้ชายหน้าตาดีีคนหนึ่ง มีฉายาว่า "เซเล็ป" หรือ "อิเจ้ย" ปากจัด สำอาง ชอบดูละคร ไม่กินปลาร้า ไม่ดื่มน้ำอัดลม ชอบตีดอท และที่สำคัญ กลัวกระเทย(กระเทยโฟเบียร์)


นายศุภกร ภูมิกนกพงศ์บ้า!!