นิยามที่ดีที่สุด
นะระ

= น่ารัก


"โผม-นะ-ระ-ปะ-คาบ" 「บู๊ม บู๋ม บู้ม @ ≈17:56 19/6/2557」

นะระ

= น่ารัก
[ส่วนใญ่มักสะกดผิดเป็น หน้ารัก]


นะระอ่ะ [By Ntykityu Jrdujftjh] = น่ารักอะ [ไม่ใส่ไม้เอก]

นะระ

มาจากคำว่า่น่ารัก ซึ่งมีความหมายเดียวกัน


วันนี้เธอนะระจังเลยย