นิยามที่ดีที่สุด
นายออย

ออยใข่เหม็น ยี๋


ก็กุร็อคอะ