นายออย


2

ออยใข่เหม็น ยี๋

ก็กุร็อคอะ


เสนอนิยามใหม่

นายออย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง