นิยามที่ดีที่สุด
เนี้ยน

ขั้นกว่าของคำว่าเพี้ยน


แกทำบ้าอะไำร แกมันเนี้ยน!