เนี้ยน


4

ขั้นกว่าของคำว่าเพี้ยน

แกทำบ้าอะไำร แกมันเนี้ยน!


เสนอนิยามใหม่

เนี้ยน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง