นิยามที่ดีที่สุด
เนียก

อีตัวที่หอนลงกลุ่มไลน์ทั้งวัน มีความมั่นใจสูงมาก เคยทำแม้กระทั่งเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วคายออกมาถ่ายรูปส่งกลุ่มไลน์อีก กูนี่ยอมมึงเลย


เนียกสวย เนียกไม่ผิดค่ะ หรือใครจะเถียงคะ