นิยามที่ดีที่สุด
น้ำมัน LPG

เป็นน้ำมันชนิดหนึ่งที่มีค่าออกเทนสูง และกำลังจะถูกปรับราคาสูงขึ้น ถูกค้นพบโดย ท่านนาเยดรัฐมนโทยิ่งเลิฟ ชินฟัก


นักข่าว : ท่านคะๆ มีข่าวว่าน้ำมันจะปรับราคาสูงขึ้น
นายก : LPG หราค่ะ
นักข่าว : ควยเหอะสัด