ชานนท์


1

น่ารัก

-///-


0

ต้นโน่

ควย


เสนอนิยามใหม่

ชานนท์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง