ชนะด้วยความเคยชิน


11

เป็นการกระทำหนึ่ง เมื่อทำการใดสำเร็จบ่อยเกิน 99.99% มักจะถูกใช้พูดออกมา

" กูใช้กัญญาร์โด้ชนะด้วยความเคยชิน "


เสนอนิยามใหม่

ชนะด้วยความเคยชิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง