นิยามที่ดีที่สุด
แช้นตง

มาจากคำว่า แชทตรงๆ เวลาพูดเร็ว


กูจาแช้นตงนะ ว่ากูขี้เหม็นมว๊ากกกกก