นิยามที่ดีที่สุด
ชนาทิพ

ชนาทิพคือนักบอลคนหนึ่งตัวไม่ค่อยสูง


ชนาทิพเล่นบอลเก่ง