ชนาทิพ


1

ชนาทิพคือนักบอลคนหนึ่งตัวไม่ค่อยสูง

ชนาทิพเล่นบอลเก่ง


เสนอนิยามใหม่

ชนาทิพ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง