นิยามที่ดีที่สุด
ชานเบี้ย

ใครๆก็บอกว่าคนนี้หล่อและรวยมาก ใครคุยด้วยนี่ระทวย หูยย


หล่อก็หล่อรวยก็รวย